Zwroty i reklamacje

  • Sklep Maloko nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyki towaru dostarczonego od zaoferowanego. Obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu przez różne monitory. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.
  • Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia pisemnego e-mailem pod adres lm@fotomalik.pl w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru.
  • Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar zawsze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Gdy stwierdzi wady powinien jak najszybciej je wskazać, w innym przypadku uważa się, że towar został zaakceptowany. Jeśli wada była niewidoczna podczas sprawdzania towaru, która pojawi się w późniejszym terminie, powinna być zgłoszona od razu po wykryciu, inaczej towar uważa się za zaakceptowany. Do uzyskania praw konsumenckich wystarczy wysłanie informacji w terminie 7 dni o zauważonej wadzie.
  • Przed użyciem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz zgodność z zamówieniem.
  • Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne uszkodzenia, które świadczą ,że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z firmą Maloko drogą mailową lm@fotomalik.pl lub telefonicznie pod nr 604 384 134