Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

Sklep Maloko

1. Postanowienia ogólne

a) Serwis sklep Maloko jest własnością MALOKO ŁUKASZ MALIK, Kolejowa 30 Ostrów Wielkopolski 63-400, Nip: 6222658074 zwanym w dalszej części regulaminu Serwisem lub Sprzedającym.
b) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Maloko, prowadzącą sprzedaż detaliczną oraz hurtową poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.maloko.pl
c) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem lub Kupującym, a Sprzedającym.
d) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
e) Kupujący w sklepie internetowym www.maloko.pl jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
f) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym, klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
b) Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Przedmiot działalności

Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby oferowane produkty były najwyższej jakości. Jednakże w niektórych przypadkach podgląd pliku na ekranie monitora użytkownika może różnić się od końcowego efektu otrzymanego na wydrukowanym nośniku, szczególnie dotyczy to kolorów i sprzedający za drobne różnice nie ponosi odpowiedzialności.

Grafiki prezentowane na sklepie Maloko są tylko inspiracjami. Przedmiotem sprzedaży jest sam produkt. W szerokiej ofercie mamy wiele innych grafik oraz nadesłane od klienta.

4. Polityka ochrony prywatności

a) Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.
b) Serwis dołoży wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewni przestrzeganie zasad prywatności. Serwis nie odpowiada jednakże za działania przestępcze osób trzecich, którym to działaniom nie był w stanie zapobiec mimo zachowania szczególnych środków ostrożności i dobrej praktyki.

5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.maloko.pl Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku zamawiam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
b) Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Sprzedający przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia po otrzymaniu z banku potwierdzenia o dokonanej płatności.
c) Płatności można dokonać: przelewem lub przekazem na konto bankowe oraz za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy 24, Dotpay, Paypal.
d) Zamówienia realizowane są w ciągu 2-30 dni roboczych. Sprzedający określa w aukcji zakupu dokładny czas oczekiwania w zależności od produktu . W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Ceny i dostawa.

a) Ceny produktów oferowane na stronie maloko.pl są cenami brutto w polskich złotych (PLN). Ceną obowiązującą dla stron jest cena z dnia zamówienia, wyszczególniona w koszyku zamówień oraz formularzu zamówienia.
b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
c) Dostawa odbywa się kurierem, Koszt przesyłki jest wyliczany na podstawie wymiarów w formularzu zamówienia. Termin dostawy jest uzależniony od wyboru formy wysyłki i standardowo wynosi do 2 dni roboczych od momentu wykonania usługi.

Shopping Cart
Scroll to Top